Posted on Dec 20, 2019

ร้านเจ๊ยินดีซีฟู้ด

หอยเชลล์​อบเนย​ หอมหวานกรุ๊ปกริป ร้อนๆจากเตา​ อีกหนึ่งเมนู​คู่โต๊ะลูกค้า​ อร่อย​ต้องลอง​ สด..คุ้มค่าต้องที่เจ๊ยินดีซีฟู้ด​ #wongnaiuserchoice2019
Contact Us
Message sent. We'll get back to you soon.